NAKLİYE

Nakliye bu bölümlerden yola çıkılarak ifade edilecek olunur ise, yalnızca ürün taşımasına yönelik bir hizmet değil, belirli bir noktadan diğer bir noktaya gidecek her şeyin, taşınması anlamına da gelebilmektedir. Bireylerin ya da işletmelerin tercihleri, belirlenen bölümlerin uygulanmasında etkili olmaktadır. Aynı etki, süreçler açısından da gözlenmektedir. Özellik ile uluslar arası alanda yapılacak taşımacılık işlemlerinde, süreç konusu ele alındığında ya da ekonomik taşımacılık kavramı devreye girdiğinde, farklı yöntemlerin tercih edilmesi gündeme gelebilmektedir. Bu sayede, kara yolu nakliyesinin yerini bazen deniz yolu, bazen hava yolu, bazen ise demir yolu alabilmektedir.
Firma olarak,şehir içi,şehirler arası,deniz taşımacılığı,antrepor depolama ve ara nakliye işleri yapıyoruz.