TARIM

Tarım; bitki ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürün elde etme, bu ürünlerin nitelik ve niceliklerini iyileştirme, bunları saklama, işleme, değerlendirme ve pazarlama bilim ve sanatıdır.
Firma olarak,buğday,mısır,ayçiçeği yetiştiriciliği,sıvı gübre ve katı gübre alım satımı yapıyoruz.